Trivsel flytter bjerge

Velkommen

Familie-
rådgivning

Pædagogisk samvær

Zoneterapi og
Kostvejledning

Information


Velkommen

På baggrund af mere end 15 års pædagogisk erfaring, og relevante uddannelser samt kurser, tilbyder jeg:

Familierådgivning   : :    Pædagogisk samvær   : :    Zoneterapi / Kostvejledning


Derudover tilbyder jeg undervisning/foredrag samt oplæg eller supervision - om eksempelvis børn og unges trivsel i institutioner.
Pædagogisk vejledende samtaler og telefonrådgivning til at afhjælpe de udfordringer du måtte stå med i hverdagen, måske i forhold til din familie eller dit arbejdsliv - herunder håndtering af stress, konflikter, krisearbejde, skilsmisse, etc.


Mit menneskesyn bygger på princippet om livslang læring - hvor nærvær og anerkendelse er vigtige nøgleord.
I arbejdet med børn er sanseintegration iøvrigt en meget vigtig del for mig at have vægt på.
Jeg arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk vinkel med oplevelsesorienteret analyse og sparring, udfra et helhedssyn, da alle faktorer påvirker hinanden.
Blandt andet benytter jeg: "ZNU - Zonen for nærmeste udvikling" (Lev Vygotskij), samt "De 8 temaer for godt samspil" (Karsten Hundeide) i mit arbejde.

Yderligere beskrivelser af hvordan jeg griber hvert konkret arbejdsområde an, kan du finde ved at klikke videre rundt på hjemmesiden.◦ Fuld diskretion og tavshedspligt ved alle henvendelser.
◦ Ingen registrering i det offentlige system.
◦ Rådgivning til dig og din familie efter jeres behov.
◦ Mulighed for pædagogisk samvær eller hjælp til personlig pleje, zoneterapi
  og kostvejledning, på fastlagte tidspunkter hjemme hos dig eller pårørende.
◦ Gratis personligt formøde til afstemning af forventninger.
  (eksl. befordringsomkostning)
Opdateret 01/01/14 - Janni Katrine